Bli medlem

Gillar du att spela teater, dansa eller sjunga?
Kanske tycker du att det är roligt att fixa med ljud och ljus, snickra scenografi eller sy kläder? I Teaterklubben Repliken finns plats för alla som tycker om att engagera sig med allt som ska fixas på, bakom, framför, över och under scenen, både före och under produktioner!

Medlemskapet kostar bara hundra kronor per år och hela familjen kan bli medlemmar för bara tvåhundra. För denna blygsamma summa får du Bulletinen som utkommer med 4 nummer per år, kallelser till alla upptaktsträffar för nya uppsättningar samt tillträde till alla de aktiviteter och kurser som anordnas i klubbens regi.

Om du vill bli medlem redan nu så kan du betala in medlemsavgiften, 100 kr per medlem, 200 kr för familjer, på plusgiro 117 54 49-6 eller bankgirot: 781-0849 Teaterklubben Repliken. Märk inbetalningskortet med:

  • Ditt namn
  • Din adress
  • Ditt telefonnummer samt
  • Din ålder och gärna vad du är intresserad av.

Om du vill veta mer innan du bestämmer dig så kontakta oss på info@repliken.se